سپید مد

Slider

معرفی کیسه ساکشن یکبار مصرف در ایران

محصولات

کیسه ساکشن

کیسه ساکشن جزئی از مجموعه دستگاه ساکشن است که مایعات یا هوای مکیده شده وارد آن می‌شود. این کیسه انواع مختلفی دارد. اغلب از این کیسه‌ها برای موارد پزشکی در اتاق عمل یا کاربردهای پزشکی دیگر استفاده می‌شود.

صافی دیالیز

واژه Dialysis به معنای ترکیب مواد حل شونده در یک محلول و واژه  Filter به معنای حذف بخش های نامطلوب می باشد. از صافی دیالیز  برای تصفیه خون و خروج آب اضافی موجود در بدن بیماران استفاده می شود.

همودیفایر

این محصول با اتصال به دستگاه اکسیژن ساز، رطوبت هوای تنفسی را افزایش می‌دهد و از بروز رنج تنفسی و خشکی راه تنفسی بیمار جلوگیری می‌کند. این محصول نقش پیشگیرانه در بروز آسیب‌های ناشی از عملیات کمک تنفسی دارد.

مشتریان