سپید مد

درباره ما

شرکت سپید وش ایران با هدف کنترل عفونت‌های بیمارستانی و جلوگیری از انتشار عفونت‌های پس از عمل، به تولید راهکارها و محصولات تخصصی در این حوزه می‌پردازد. ماموریت ما، ارائه راهکارهایی تخصصی برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران است.

چشم‌انداز شرکت سپید وش ایران شامل کنترل و حذف عفونت‌های مرتبط با جمع‌آوری ضایعات حین و پس از عمل، همچنین تحقیق و توسعه محصولات مرتبط با کنترل عفونت در مراکز درمانی است. 

در حال حاضر محصولات این شرایط در بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.